Dijana Sulejmanović

viši asistent

dijana.sulejmanovic@ipf.unbi.ba

Dijana Sulejmanović

Dijana Sulejmanović je rođena 1987. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sanskom Mostu, a osnovne i magistarske studije iz psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Angažovana je kao viši asistent za predmete iz oblasti psihologije na Univerzitetu u Bihaću od akademske 2014/15. godine. Od 15.11.2018. stalno je zaposlena na Islamskom pedagoškom fakultetu (IPF), gdje je imenovana je za koordinatoricu Tima za međunarodnu saradnju i projekte IPF-a.

Pored formalnog obrazovanja, u cilju unapređenja znanja iz oblasti psihoterapije, završila je napredni nivo edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije.

Prevela je knjigu Martine F. Delfos "A Strange World" o poremećajima iz autističnog spektra s engleskog na bosanski jezik.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom te su dosad njeni radovi objavljivani u časopisima i na konferencijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Francuskoj i Finskoj.

Održala je predavanje studentima psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na temu suicidalnosti, kao i predavanje o utjecaju ratne traume na djecu za doktorante Čikaške škole u Washingtonu (SAD) te predavanja na Islamskom univerzitetu primijenjenih nauka u Rotterdamu (Holandija) na temu konformizma.

Trenutno završava doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz oblasti socijalne psihologije i psihologije ličnosti.

Objavljeni radovi

Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. In: Kolenović- Đapo, J. et al. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133.

Sulejmanović, D. Z. (2013). Kroskulturalno istraživanje: Odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom. In: Dimitirjević, B. (Ur.). Monography »Razvoj i mentalno zdravlje« konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D., Krnetić, I. (2013). Iracionalna uvjerenja kao prediktori prisutnosti suicidalnih ideja. Zbornik radova Trećeg kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Mostar: Društvo psihologa FBiH, 263-272.

Sulejmanović, D. Z. (2013). Korišćenje humora u REBT seansi. Radovi, 14 (2), 493-497.

Sulejmanović, D., Spychala, J. (2013). The Presence of Suicidal Ideation due to Perceived Anomie and Life Satisfaction. Zbornik radova 19. Empirijskih istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, 282-287.

Sulejmanović, D. (2013). Uloga psihologa u inkluziji djece sa Down sindromom. Naša škola, 65 (235).

Sulejmanović, D. (2013). Spolne razlike u prisutnosti suicidalnih ideja. Sarajevski žurnal za društvena pitanja, 2, 33-44.

Sulejmanović, D. & Dragišić, T. (2014). Porodični i partnerski odnosi kao protektivni faktori kod prisutnosti suicidalnih misli. Biomedicinska istraživanja, Foča: Medicinski fakultet, 10-15.

Sulejmanović, D. (2015). Istorijat, primjena i efikasnost kognitivno-bihejvioralne modifikacije. Zbornik radova IX konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet. Niš: Filozofski fakultet, 201-211.

Dragišić, T. & Sulejmanović, D. (2015). Depresivnost, anksioznost i distres kod psihijatrijskih bolesnika. Zbornik radova IX konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet, 189-201.

Sulejmanović, D. (2015). Emocionalne reakcije djece na stresno iskustvo. Naša škola, 70 (240).

Sulejmanović, D. (2017). Why father is so important: The role of the attachment with the father in the development of prosocial behavior. The Journal of MacroTrends in Social Science, 3 (1), 33-38.

Sulejmanović, D. (2017). Prikaz knjige »Stanje poricanja« Stanleya Cohena. Socijalne teme, 4 (4), 133-138.

Sulejmanović, D. (2017). Pokornost autoritetu: O čemu Milgram nije govorio? Radovi, 26, 67-85.

Sulejmanović, D., Čekrlija, Đ. (2018). Da li je Zatvor Stanford najznačajniji doprinos Zimbarda socijalnoj psihologiji. Zbornik radova konferencije Peti kogres psihologa Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (u štampi). Konformizam je u očima posmatrača: Fenomen konformizma u individualističkim društvima. Zbornik sažetaka III međunarodne stručne konferencije »Izazovi i perspektive pomagačkih profesija«. Bihać: Islamski pedagoški fakultet.

Usmena saopštenja

Sulejmanović, D. (2012). Humor u REBT-u. Zbornik sažetaka naučno- stručnog skupa Sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Autizam ili autistično ponašanje. Zbornik sažetaka konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Okupljenost porodice i prisutnost suicidalnih ideja: poređenje BiH i Francuske. Zbornik sažetaka Naučnog skupa ''Banjalučki susreti: Društvo znanja i ličnost - putevi i stranputice (de)humanizacije''. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Zaštita djece sa autizmom od vršnjačkog nasilja. Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“. Osijek: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Bijes nije funkcionalan – REBT pristup nezdravim emocijama. Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“. Osijek: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. & Van Dillen, T. (2014). Kognitivno-bihejvioralna modifikacija u tretmanu suicidalnih klijenata. Zbornik sažetaka konferencije Treći sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2014). Povezanost suicidalnih misli i zadovoljstva komunikacijom u intimnim vezama. Zbornik sažetaka konferencije Treći sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2014). Primjena kognitivno-bihejvioralne modifikacije u radu sa djecom osnovnoškolskog uzrasta. Zbornik sažetaka konferencije Otvoreni dani psihologije. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2016). Povezanost iracionalnih uvjerenja i agresivnosti osnovaca. Zbornik sažetaka konferencije 3. otvoreni dani psihologije. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2017). Da li je Zatvor Stanford najznačajniji doprinos Zimbarda socijalnoj psihologiji. Zbornik sažetaka konferencije Peti kogres psihologa Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Petrović, N. & Sulejmanović, D.(2017). Činioci vrijednosnih orijentacija tradicionalnih muslimanskih zajednica sjeverozapadne Bosne u XXI vijeku. Zbornik sažetaka konferencije Dani Filozofskog fakulteta. Tuzla: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D.(2017). Kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin - istorijat istraživanja konformizma. Knjiga sažetaka konferencije Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D.(2017). The relationship between irrational beliefs and aggression among primary school students. The Annual Finnish Social Psychology Conference: Social Psychology of History - History of Social Psychology. Finland: University of Helsinki.

Sulejmanović, D., Muratović, S.(2018). Imaš li 17 minuta da čuješ moju priču? Naučno-stručni skup »Peti sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Održana predavanja

Sulejmanović, D. , Kanurić, H. (2019). Open discussion: Why Ramadan is the cure? Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Introduction to conformity: when, why and how we conform? Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Conformity between obedience and Lucifer effect. Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Je (ne) suis (pas) Charlie Hebdo: conformity between individualism and collectivism. Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2014). Problem suicidalnosti na području Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2013). Effects of war trauma on children. Washington, D. C.: The Chicago School of Professional Psychology.