Dijana Sulejmanović

docent

dijana.sulejmanovic@ipf.unbi.ba

Dijana Sulejmanović

Dijana Sulejmanović je rođena 1987. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sanskom Mostu, a osnovne i magistarske studije iz psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na Odjeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2020. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Lične i stavovske determinante mijenjanja etničkih stereotipija u situaciji informacijskog socijalnog uticaja".

Završila je napredni nivo edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije te pohađala seminare iz ACT i DBT psihoterapije.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom te je dosad izlagala radove na naučnim konferencijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Turskoj, Francuskoj i Finskoj.

Na Univerzitetu u Bihaću angažovana je od akademske 2014/15. godine, a od 2018. je zaposlena na Islamskom pedagoškom fakultetu.

 

Objavljene knjige

 • Hasanagić, A. i Sulejmanović, D. (2021). Psihologija akademske motivacije. Zenica: Islamski pedagoški fakultet u Zenici. 
 • Sulejmanović, D. (2023). Psihologija ličnosti. Bihać: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. 
 • Sulejmanović, D. i Kanurić, H. (2024). Psihologija religioznosti. Zenica: Lunar design.
   

Objavljeni članci

 • Sulejmanović, D. (2012). Kognitivno- bihejvioralna terapija u radu sa prasuicidantima. U: Kolenović- Đapo, J. i sar. (Ur.) Zbornik radova Drugog kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka: Društvo psihologa RS, 125-133.
 • Sulejmanović, D. Z. (2013). Kroskulturalno istraživanje: Odnos kvantiteta porodičnih interakcija i zadovoljstva životom. U: Dimitirjević, B. (Ur.). Monography »Razvoj i mentalno zdravlje« konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet, 235-242.
 • Sulejmanović, D., Krnetić, I. (2013). Iracionalna uvjerenja kao prediktori prisutnosti suicidalnih ideja. Zbornik radova Trećeg kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Mostar: Društvo psihologa FBiH, 263-272.
 • Sulejmanović, D. Z. (2013). Korišćenje humora u REBT seansi. Radovi, 14 (2),493-497.
 • Sulejmanović, D. i Spychala, J. (2013). The Presence of Suicidal Ideation due to Perceived Anomie and Life Satisfaction.Zbornik radova 19. Empirijskih istraživanja u psihologiji. Beograd: Filozofski fakultet, 282-287.
 • Sulejmanović, D. (2013). Uloga psihologa u inkluziji djece sa Down sindromom. Naša škola, 65 (235).
 • Sulejmanović, D. (2013). Spolne razlike u prisutnosti suicidalnih ideja. Sarajevski žurnal za društvena pitanja, 2, 33-44.
 • Sulejmanović, D. i Dragišić, T. (2014). Porodični i partnerski odnosi kao protektivni faktori kod prisutnosti suicidalnih misli. Biomedicinska istraživanja, 5 (1), 10-15.
 • Dragišić, T. i Sulejmanović, D. (2015). Depresivnost, anksioznost i distres kod psihijatrijskih bolesnika.Zbornik radova IX konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet, 189-199.
 • Sulejmanović, D. (2015). Istorijat, primjena i efikasnost kognitivno-bihejvioralne modifikacije. Zbornik radova IX konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet. Niš: Filozofski fakultet, 201-211.
 • Sulejmanović, D. (2015). Emocionalne reakcije djece na stresno iskustvo. Naša škola, 70 (240), 39-45.
 • Sulejmanović, D. (2016). Primjena kognitivno-bihejvioralne modifikacije u radu sa djecom osnovnoškolskog uzrasta. Naša škola, 74 (244), 107-111.
 • Sulejmanović, D. (2017). Why father is so important: The role of the attachment with the father in the development of prosocial behavior. The Journal of  MacroTrends in Social Science, 3 (1),33-38.
 • Sulejmanović, D. (2017). Prikaz knjige »Stanje poricanja« Stanleya Cohena. Socijalne teme, 4 (4), 133-138.
 • Sulejmanović, D. (2019). Konformizam je u očima posmatrača: Fenomen konformizma u individualističkim društvima. Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem »Izazovi i perspektive pomagačkih profesija«. Bihać: Islamski pedagoški fakultet, 159-171.
 • Sulejmanović, D. (2019). Pregled dosadašnjih istraživanja konformizma: “Kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin”. Zbornik radova IPF-a, 11, 137-157.
 • Sulejmanović, D. (2020). Kognitivni aspekt konformiranja: Šta kažem kad je odgovor “Ne znam”?, Naša škola, 263 (93), 37-53.
 • Kosakowska‐Berezecka, N., Besta, T., Bosson, JK. (…) Sulejmanović, D. (…) (2020). Country‐level and individual‐level predictors of men's support for gender equality in 42 countries. European Journal of Social Psychology, 50, 1276– 1291. 
 • Sulejmanović, D. (2020). Psiha u doba korone. Tematski zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću “Multidisciplinarni pristup očuvanju mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije koronavirusa”, 23-34.
 • Sulejmanović, D. (2021). Skriveni iza gomile. Zbornik radova IPF-a, 12, 217-223.
 • Sulejmanović, D. (2021). Konformizam i političko ponašanje u tradicionalnoj sredini. Zbornik radova IPF-a, 12, 225-246.
 • Bosson, J. K., Jurek, P., Vandello, J. A., … Sulejmanović, D., ... Žukauskienė, R. (2021). Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations.  Journal of Cross-Cultural Psychology, 52 (3), 231–258.   
 • Džajić, A., Družić, S. i Sulejmanović, D. (2021). Postpenalna podrška maloljetnim osobama s delinkventnim oblicima ponašanja. DHS, 2 (15), 359-368.
 • Sulejmanović, D. (2021). Eksperimentalna provjera uticaja manipulacije informacijom na političke odabire: bandwagon efekatu političkom konformizmu. Sarajevski žurnal za društvena pitanja, 1-2, 7-23.
 • Sulejmanović, D. (2022). VELIKIH PET OSOBINA LIČNOSTI VOĐE. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, 13 (13), 219–234.
 • Kosakowska-Berezecka, N., Bosson, J. K., Jurek, P., Besta, T., … Sulejmanović, D., ...Żadkowska, M. (2022). Gendered Self-Views Across 62 Countries: A Test of Competing Models. Social Psychological and Personality Science, 0(0).  https://doi.org/10.1177/19485506221129687
 • Sulejmanović, D. i Handanagić, A. (2023). ABOUT ADDICTIVE PERSONALITY – THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND DEFENSE MECHANISMS IN SUBSTANCE (AB)USE. Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, 15 (15), 145-164.
 • Jovanović, V. et al. (2023). The Coronavirus Anxiety Scale: Cross-National Measurement Invariance and Convergent Validity Evidence. Psychological Assessment, 36 (1), 14-29.

Usmena saopštenja

Sulejmanović, D. (2012). Humor u REBT-u. Zbornik sažetaka naučno- stručnog skupa Sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Autizam ili autistično ponašanje. Zbornik sažetaka konferencije Dani primenjene psihologije. Niš: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Okupljenost porodice i prisutnost suicidalnih ideja: poređenje BiH i Francuske. Zbornik sažetaka Naučnog skupa ''Banjalučki susreti: Društvo znanja i ličnost - putevi i stranputice (de)humanizacije''. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Zaštita djece sa autizmom od vršnjačkog nasilja. Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“. Osijek: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2012). Bijes nije funkcionalan – REBT pristup nezdravim emocijama. Zbornik sažetaka znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja „Nasilje i mentalno zdravlje – interdisciplinarni pristup“. Osijek: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. & Van Dillen, T. (2014). Kognitivno-bihejvioralna modifikacija u tretmanu suicidalnih klijenata. Zbornik sažetaka konferencije Treći sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2014). Povezanost suicidalnih misli i zadovoljstva komunikacijom u intimnim vezama. Zbornik sažetaka konferencije Treći sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2014). Primjena kognitivno-bihejvioralne modifikacije u radu sa djecom osnovnoškolskog uzrasta. Zbornik sažetaka konferencije Otvoreni dani psihologije. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2016). Povezanost iracionalnih uvjerenja i agresivnosti osnovaca. Zbornik sažetaka  konferencije 3. otvoreni dani psihologije. Banja Luka: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2017). Da li je Zatvor Stanford najznačajniji doprinos Zimbarda socijalnoj psihologiji. Zbornik sažetaka konferencije Peti kogres psihologa Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Petrović, N. & Sulejmanović, D.(2017). Činioci vrijednosnih orijentacija tradicionalnih muslimanskih zajednica sjeverozapadne Bosne u XXI vijeku. Zbornik sažetaka konferencije Dani Filozofskog fakulteta. Tuzla: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D.(2017). Kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin - istorijat istraživanja konformizma.  Knjiga sažetaka konferencije Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D.(2017). The relationship between irrational beliefs and aggression among primary school students. The Annual Finnish Social Psychology Conference: Social Psychology of History - History of Social Psychology. Finland: University of Helsinki.

Sulejmanović, D., Muratović, S.(2018). Okrugli sto - Imaš li 17 minuta da čuješ moju priču? Naučno-stručni skup »Peti sarajevski dani psihologije. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2018). Konformizam je u očima posmatrača: Fenomen konformizma u individualističkim društvima. Zbornik sažetaka III međunarodne stručne konferencije »Izazovi i perspektive pomagačkih profesija«. Bihać: Islamski pedagoški fakultet.

 

Održana predavanja

Sulejmanović, D., Kanurić, H. (2019). Open discussion: Why Ramadan is the cure? Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Introduction to conformity: when, why and how we conform? Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Conformity between obedience and Lucifer effect. Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2018). Je (ne) suis (pas) Charlie Hebdo: conformity between individualism and collectivism. Rotterdam: Islamic University of Applied Sciences.

Sulejmanović, D. (2014). Problem suicidalnosti na području Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Filozofski fakultet.

Sulejmanović, D. (2013). Effects of war trauma on children. Washington, D. C.: The Chicago School of Professional Psychology.