Nina Halilbašić

asistent

nina.halilbasic@ipf.unbi.ba

Nina Halilbašić

Bachelor islamske vjeronauke. Studentica generacije sa prosjekom 9.5. Trenutno je na master studiju na Odsjeku za islamsku vjeronauku.

Autorica je dvije knjige poezije: "Između istine i grijeha" i "Toplina".

Radila je pet godina kao predavač u Školi Kur'ana pri CEI Nahla-Bihać, a trenutno je zaposlena kao asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.