Uprava Fakulteta


Upravni odbor Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću:


Hafiz Mehmed ef. Kudić

predsjednik

mr. Dževdet Šošić

član

Zuhdija Handanović, prof.

član

prof. dr. Izet Terzić

član

prof. dr. Sulejman Topoljak

član

Dekan, prodekani i voditelji odsjeka:


prof. dr. Hajrudin Hodžić

dekanprof. dr. Sulejman Topoljak

prodekan za nastavu i studentska pitanja

doc. dr. Hakija Kanurić

voditelj Odsjeka islamske vjeronauke

dr. Nedim Čirić

voditelj Odsjeka socijalne pedagogije i duhovne skrbi