Dijana Sulejmanović objavila članak u časopisu ranga Q1

Dr. sc. Dijana Sulejmanović, docentica na oblasti Psihologija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u saradnji sa svojim kolegama s nekoliko svjetskih univerziteta, objavila je članak pod nazivom "The Coronavirus Anxiety Scale: Cross-National Measurement Invariance and Convergent Validity Evidence" u prestižnom psihološkom časopisu Psychological Assessment kojeg izdaje Američka psihološka asocijacija (APA). Ovaj časopis ima impakt faktor 3.89, nalazi se u kategoriji Q1, a indeksiran je u više od 40 renomiranih baza, među kojima su SCOPUS, EBSCO, ERIH i druge. Rad je dostupan u online verziji na linku.