Diplomirao student Nedim Botić

Na Islamskom pedagoškom fakultetu 18. marta 2010. godine, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Osman Ramić - predsjednik komisije i mentor, prof. dr. Fehim Rošić i doc. dr. Izet Terzić diplomirao je najvišom ocjenom Botić Nedim, rodom iz Bosanske Dubice. Tema diplomskog rada je nosila naziv: Osnove islamskog pogleda na koncept emocionalne inteligencije. Članovi komisije su iznijeli niz pohvala na Botićev rad.nedim.jpg

Tema diplomskog rada se dotiče relativno novog naučnog koncepta - emocionalne inteligencije i njene povezanosti sa islamskim učenjem. Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja osjećaja, njihova jasnog identificiranja, razumijevanja, sposobnost njihova kontroliranja i korištenja za izražavanje misli.

Rad donosi presjek njenog historijskog razvoja, temeljnih dimenzija, elemenata pojmovnog određenja, te kombinovanih modela emocionalne inteligencije i modela sposobnosti. Rad svoju pažnju potom usmjerava na islamski pogled na navedeni koncept, izdvajajući elemente emocionalne inteligencije u kur'anskom učenju, potom metode islamskog podučavanja vještinama emocionalne inteligencije, te podsticaj islama na usvajanje pozitivnih emocionalnih sposobnosti i kritiku negativnih emocionalnih reakcija, uz navođenje primjera iz Kur'ana i hadisa Allahaovog Poslanika, s.a.v.s.

 

Botić Nedim je rođen 24.11. 1983. godine u Bosanskoj Dubici, od oca Šahima i majke Suvade. Nakon završene osnovne škole, u rodnom mjestu je redovno upisao i završio i Opću gimnaziju. Po okončanju srednje škole, upisuje Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, koji je završio s prosječnom ocjenom 9,58 - što je najveći ostvareni prosjek ocjena na ovom fakultetu. Diplomom na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću stekao je zvanje profesora islamske vjeronauke.