Previous Next

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću i Institut Yunus Emre u Sarajevu organiziraju kurs turskog jezika

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću se nastavlja uspješno realiziranje kursa turskog jezika u saradnji sa Institutom Yunus Emre u Sarajevu, a pod voditeljstvom dr. Emine Vildić.

Interes i učešće za upoznavanje osnovnih vještina pismene i usmene konverzacije turskog jezika, iskazalo je preko 80 polaznika kursa, koji čine učenici osnovnih i srednjih škola, studenti svih fakulteta Univerziteta u Bihaću, kao i ostali građani sa prostora Unsko-sanskog kantona.

U okviru ovog kursa, polaznici će se pored izučavanja turskog jezika kroz radionice upoznaju sa historijom turske kulture i civilizacije, tradicijom i umjetnošću koja je blisko povezana sa bosansko-hercegovačkim elementima kulture.

Kako je odziv polaznika ovog kursa izuzetno animirao pažnju i interes za sve kategorije društvene zajednice, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću će i dalje sa partnerskim organizacijama pokušati ponuditi i druge vrste projekata, čime kontinuirano potvrđuje ideju otvorenog fakulteta prema javnosti.