Ispitni rok za APRIL 2010. godine

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-05-190/10 

Datum: 02.03.2010.                

I S P I T N I   R O K

za APRIL akademske 2009/2010. godine

 

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

ČET

01.04.

2010.

Bosanski jezik I   11:30

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   11:30

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   11:30

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

 

Engleski jezik I   13:30

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Engleski jezik II  13:30

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Arapski jezik I   16:30

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   16:30

(doc. dr. Mejra Softić)

Ar. jezik kroz praksu      16:30

(doc. dr. Mejra Softić)

PON

05.04.

2010.

Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju   17:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu   17:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

 

Teorija nastave   20:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika islamske vjeronauke I   20:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika islamske vjeronauke II   20:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

UTO

06.04.

2010.

Akaid   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

 

Uvod u isl. filozofiju    11:30

(doc. dr. Nusret Isanović)

Tefsir I   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Savr. fikhska pitanja   13:30

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Kiraet I   14:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   14:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

 

SRI

07.04.

2010.

Opća psihologija   11:30

(prof. dr. Osman Ramić)

 

Edukacijska psihologija   11:30

(prof. dr. Osman Ramić)

Hadis I   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Osnovi informatike   13:30

(prof. dr. Dževad Zečić)

Sira   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Humana ekologija   14:30

(doc. dr. Mirsad Veladžić)

 

Opća pedagogija   16:30

(prof. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:30

(prof. dr. Fehim Rošić)

 

ČET

08.04.

2010.

 

 

Sociologija   11:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Da'va I   13:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Savremene ideologije  13:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Da'va II    13:30

(doc. dr. Izet Terzić)

 

 

Demokracija i lj. prava  14:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

 

Fikh I   15:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Fikh II   15:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

 

* Studenti koji žele pristupiti ispitima obavezni su prijaviti ispite u periodu od 22. do 26. marta 2009. godine.

* Ispiti se mogu prijaviti samo uz predočenje indeksa.

* Studenti su dužni izmiriti sva dugovanja prije prijavljivanja ispita.

* Moguće su izmjene na  rasporedu te je neophodno praćenje promjena ispitnih termina.

 

 Studentska služba IPF-a u Bihaću

ispiti_icon2.gif