Ispitni rok za SEPTEMBAR 2010. godine

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-10-636/10    

Datum: 16.08.2010.                                                   

I S P I T N I   R O K

za SEPTEMBAR akademske 2009/2010. godine

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

20.09.

2010.

Akaid   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir I   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   08:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Osnovi informatike   14:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

UTO

21.09.

2010.

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  islamske   vjeronauke I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  islamske   vjeronauke II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Kiraet I   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Demokracija i lj. prava  09:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

SRI

22.09.

2010.

Hadis I   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Humana ekologija   12:00

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Arapski jezik kroz praksu  08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik I   08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   08:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Uvod u isl. filozofiju    10:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

ČET

23.09.

2010.

Opća psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Hadis II   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Edukacijska psihologija   08:00

(prof. dr. Osman Ramić)

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

PON

27.09.

2010.

Uvod u IKC   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

IKC  na Balkanu   08:00

(prof. dr. Ismet Bušatlić)

Sociologija   12:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Sira   13:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Da'va II    10:00

(doc. dr. Izet Terzić)

UTO

28.09.

2010.

Da'va I   08:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   10:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Opća pedagogija   16:30

(prof. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:30

(prof. dr. Fehim Rošić)

Engleski jezik II  14:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

* Studenti koji žele pristupiti ispitima obavezni su da izvrše prijave od 06. do 15.09. 2010. godine.

* Ispiti se mogu prijaviti samo uz predočenje indeksa.

* Studenti su dužni izmiriti sva dugovanja prije prijavljivanja ispita.

* Moguće su izmjene na  rasporedu te je neophodno praćenje promjena ispitnih termina.

 

 

 Studentska služba IPF-a u Bihaću

ispiti_icon2.gif