Ispitni rokovi za JANUAR-FEBRUAR 2011. godine

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-10-1120/10    

Datum: 13.12.2010.     

JANUARSKO-FEBRUARSKI  I S P I T N I   R O K O V I

 

DAN

DATUM

I godina

II godina

III godina

PON

24.01.

2011.

Sira   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Demokracija i lj. prava  09:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Uvod u IKC   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC na Balkanu   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

Arapski jezik kroz praksu  12:30

(doc. dr. Mejra Softić)

UTO

25.01.

2011.

Tefsir I   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u isl. filozofiju    10:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Akaid   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   10:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

SRI

26.01.

2011.

Kiraet  I   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Engleski jezik II  09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Da'va I   12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   12:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

ČET

27.01.

2011.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Hadis I   08:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   08:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Sociologija   12:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

PON

31.01.

2011.

Opća pedagogija   16:00

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:00

(doc. dr. Fehim Rošić)

Da'va II    09:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Opća psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

Humana ekologija   12:30

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Edukacijska psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

UTO

01.02.

2011.

Arapski jezik I   10:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   10:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Osnovi informatike   10:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjer. I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

PON

07.02.

2011.

Sira   09:00

(prof. dr. Fuad Sedić)

Savremene ideologije  12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Demokracija i lj. prava  09:00

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

Uvod u IKC   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

IKC na Balkanu   08:00

(doc. dr. Aladin Husić)

Arapski jezik kroz praksu  12:30

(doc. dr. Mejra Softić)

UTO

08.02.

2011.

Tefsir I   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Tefsir II   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Uvod u isl. filozofiju    10:00

(doc. dr. Nusret Isanović)

Akaid   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

Fikh I   10:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Savr. fikhska pitanja   09:00

(prof. dr. Sulejman Topoljak)

SRI

09.02.

2011.

Kiraet  I   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Kiraet II   09:00

(prof. dr. Muharem Štulanović)

Engleski jezik II  09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Da'va I   12:30

(doc. dr. Izet Terzić)

Engleski jezik I   09:00

(prof. dr. Enisa Kadunić)

Fikh II   12:30

(prof. dr. Muharem Štulanović)

ČET

10.02.

2011.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Hadis I   08:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Hadis II   08:30

(prof. dr. Fuad Sedić)

Sociologija   12:30

(doc. dr. Nevzet Veladžić)

PON

14.02.

2011.

Opća pedagogija   16:00

(doc. dr. Fehim Rošić)

Školska pedagogija   16:00

(doc. dr. Fehim Rošić)

Da'va II    09:00

(doc. dr. Izet Terzić)

Opća psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

Humana ekologija   12:30

(prof. dr. Mirsad Veladžić)

Edukacijska psihologija   12:30

(prof. dr. Osman Ramić)

UTO

15.02.

2011.

Arapski jezik I   10:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Arapski jezik II   10:00

(doc. dr. Mejra Softić)

Osnovi informatike   10:00

(prof. dr. Dževad Zečić)

Teorija nastave   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjer. I   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

Metodika  isl.   vjeron. II   08:00

(prof. dr. Refik Ćatić)

ČET

17.02.

2011.

Bosanski jezik I   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Retorika   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

Bosanski jezik II   10:00

(prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić)

 

Važne informacije i uputstva vezana za januarsko-februarske ispitne rokove

 

* Predavanja u zimskom semestru traju do 15. januara. Redovni studenti su obavezni pribaviti potpise nastavnika i asistenata u indekse, kako bi mogli pristupiti ovjeri zimskog semestra, konsultacijama i prijavi ispita. Ovjera zimskog semestra se može obaviti od 13. do 21. januara.

 * Vanredni studenti trebaju prisustvovati predavanjima radi konsultacija sa nastavnicima, pribavljanja literature i boljih priprema za ispite.

* Prijave ispita  za januarski ispitni rok obaviti od 13. do 18. januara 2011. godine, uz predočenje uplatnice i indexa.

* Prijava ispita u februarskom ispitnom roku može se obaviti uz predočenje uplatnice i indexa do 02. februara 2011. g.

* Sve eventualne promjene u datumima ispita biće pravovremeno objavljene na web stranici Fakulteta. Za dodatne informacije obratiti se Stud. službi na tel. 228161.

* Upis ljetnog semestra za redovne studente vršiće se od 14. do 18. februara 2011. godine.

* Radno vrijeme Studentske službe: 11-13 sati.

* Predavanja u ljetnom semestru počinju 21. februara 2010. godine (ponedjeljak).

* Vanredni studenti II godine su dužni obaviti pedagošku praksu i ispuniti dnevnik pedagoške prakse kako bi mogli polagati ispit iz predmeta Školska pedagogija.

                                                                                                                  

                                                                                                                      Prodekan za nastavu:

                                                                                                                   prof. dr. Sulejman Topoljak

ispiti_icon2_thumb.gif