Konkurs za upis studenata 2010/2011 - II rok

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

  

 

            Na osnovu Člana 141. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te odluke Upravnog odbora broj: 01-03-473-1/10 od 20. maja 2010. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću     r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata I godine redovnog i vanrednog studija u II konkursnom roku za akademsku 2010/2011. godinu

 

U akademsku 2010/2011. godinu Fakultet će u II konkursnom roku na studij Islamske vjeronauke upisati:

- 9 redovnih i 11 vanrednih studenata.

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

 Prijemni ispit je obavezan i on sadrži: 

  • test općeg znanja i
  • individualni razgovor.

Uz prijavu  kandidat obavezno prilaže:

- prijavu na konkurs,

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu,

- uvjerenje o državljanstvu i

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, najkasnije do 27. septembra 2010. godine.

           

Prijemni ispit će se održati 28. septembra 2010. god., utorak u 10.00 sati, a objava rezultata dan kasnije.

 

Učenici generacije te učenici sa odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita.

Primljeni kandidati sa odličnim i vrlo dobrim uspjehom imaće besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

 

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi Fakulteta,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

 

                                                                                                Sekretarijat Fakulteta