Konkurs za upis studenata 2011/2012

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

  

            Na osnovu Člana 149. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, te odluke Upravnog odbora broj: 01-03-362-3/11 od 16. maja 2011. godine, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću     r a s p i s u j e

K  O  N  K  U  R  S

za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini

 

U novu akademsku 2011/2012. godinu Fakultet će na studij Islamske vjeronauke upisati:

- 25 redovnih i

- 30 vanrednih studenata.

Za upis na redovan studij mogu konkurisati kandidati muškog i ženskog pola koji nisu stariji od 23 godine, svršenici medresa i drugih četvorogodišnjih srednjih škola.

Učenici generacije i učenici s odličnim uspjehom oslobođeni su prijemnog ispita. Ostali prijavljeni kandidati polažu prijemni i on sadrži: 

  • test općeg znanja i
  • individualni razgovor.

 

Uz prijavu  kandidati obavezno prilažu:

- prijavu na konkurs,

- diplomu o završenoj srednjoj školi,

- svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji su završili srednju školu u inostranstvu,

- uvjerenje o državljanstvu i

- izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci).

Prijave na konkurs predaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Žegarska aleja bb 77000 Bihać, najkasnije do 12. jula 2011. godine. 

           

Prijemni ispit će se održati 13. jula 2011. god., srijeda u 11.00 sati, a objava rezultata dan kasnije.

  

Primljeni kandidati sa odličnim i vrlo dobrim uspjehom imaće besplatan smještaj i ishranu u Internatu Fakulteta.

 

Detaljne informacije o upisu mogu se dobiti u Sekretarijatu, Studentskoj službi Fakulteta,  ili putem tel. ++387(0)37 220162, 228161 i www.ipf.unbi.ba

                                                                                             

Sekretarijat Fakulteta