Previous Next

Memorandum saradnje sa JU „Dječiji vrtić“ Bihać

Nakon perioda pripreme i usaglašavanja pojedinosti, u utorak, 30.03.2021.g. upriličeno je potpisivanje Memoranduma saradnje između JU „Dječiji vrtić“ Bihać i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Memorandum su potpisali direktorica vrtića Rejhana Saračević i dekan Fakulteta dr. Hajrudin Hodžić. Prisutni tokom potpisivanja memoranduma bili su i voditelj odsjeka Islamska vjeronauka prof. Izet Terzić, voditelj odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb mr. sc. Smaila Balić Rahmanović i dr. sc. Nedim Čirić. Ovom saradnjom omogućeno je da studenti Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću - sociopedagošku praksu obavljaju u vrtiću i tako uspostave vezu sa praktičnim iskustvima u profesionalnom okruženju. Potpisivanje ovog memoranduma pokazatelj je obostrane otvorenosti i spremnosti na saradnju, razmjene ideja i iskustava, kao i drugih aktivnosti koje bi doprinijele razvoju obje institucije. Nakon radnog sastanka na kojem su dogovoreni detalji saradnje pomenutih ustanova, ovaj svečani trenutak ovjekovječen je zajedničkim fotografisanjem ispred zgrade Fakulteta.