Novi Pravilnik o polaganju ispita

VAŽNO UPOZORENJE STUDENTIMA

S obzirom da je na snagu stupio PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA na fakultetima Univerziteta u Bihaću, usvojen na sjednici Senata Univerziteta 30.12.2010. godine i koji uveliko pravi razliku polaganja ispita od dosadašnjeg načina, studenti se upućuju da ga dobro iščitaju i razumiju.

Za januarsko-februarski ispitni rok studenti mogu prijaviti ispite samo iz predmeta zimskog, a za junsko-julski ispite ljetnog semestra. Studenti koji obnavljaju godinu imaju pravo da polažu ispite u oba ispitna roka.

Važno je napomenuti da neće biti aprilskog roka, niti odstupanja od primjene PRAVILNIKA.

 

Bihać, 12.01.2011.

Prodekan:

prof. dr. Sulejman Topoljak