Obavijest za imatrikulante SPDS upisanih po programu iz 2012. g.

 

U skladu sa članom 163. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Odluke SENATA UNBI broj 06-4697/2023 od 30.10.2023. godine dekan Fakulteta donosi:

 

ODLUKU

o statusu studenata imatrikulanata upisanih po studijskom programu odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb iz 2012. godine

I

Studenti imatrikulanati upisani po studijskom programu odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb iz 2012. godine produžava im se status imatrikulanta do kraja akademske 2023/2024. godine.

II

Studenti upisani po studijskom programu odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb iz 2012. godine svoj studij mogu završiti najkasnije do 30.09.2024. godine.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a realizirat će je menadžmen i studentska služba u skladu sa članom I i II Odluke.

 

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić