Objavljen petnaesti broj Zbornika radova IPF-a u Bihaću

S ponosom predstavljamo novi broj Zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, koji okuplja raznovrsne doprinose istraživača i stručnjaka iz područja: islamistike, pedagogije, psihologije i sociologije. Ovaj Zbornik predstavlja plod zajedničkih napora brojnih autora čiji su radovi temeljito pregledani i odabrani kako bismo osigurali visoku kvalitetu naučnog i stručnog doprinosa.

U svjetlu dinamičnog okruženja, radovi u ovom Zborniku istražuju različite aspekte društvenih pojava u teoriji i praksi. Kroz interdisciplinarni pristup, autori donose nova saznanja koja će doprinijeti razvoju društva u širem kontekstu islamistike, pedagogije, psihologije i sociologije u užem smislu. Ova zbirka radova nije samo ogledalo trenutnih trendova u naučnim krugovima, već i poticaj za daljnja istraživanja i unapređenje edukativne prakse.

Petnaesti broj Zbornika sabire raznovrsne radove iz različitih oblasti humanističkih i društvenih nauka. Ovaj broj Zbornika sadrži deset radova, od kojih su četiri iz oblasti islamistike: Teorija o vanrednim okolnostima i njen utjecaj na ugovorno-materijalna prava i obaveze; Vjera i život kao zaštićene, univerzalne vrijednosti u islamu i njihov korelacijski odnosBankarska garancija u islamskom pravu te Osobenosti dijaloga Dža'fera b. Ebu Taliba s Nedžašijom. Jedan rad je iz oblasti pedagogije – Osobenosti doživljenog i počinjenog vršnjačkog nasilja u osnovnoj i srednjoj školi. Iz psihologije je, također, jedan rad (na engleskom jeziku) pod nazivom: About addictive personality – the relationship between personality and defense mechanisms in substance (ab)use. Sociološka istraživanja sadrže četiri rada: Razumijevanje fenomena porodičnog nasilja; Usvojenje kao oblik porodično-pravne zaštite djece; Stavovi studentica Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici o djeci i porodici te Rizik energetskog siromaštva iz perspektive socijalnih prava i socijalne politike

Svi radovi su pozitivno ocijenjeni anonimnim recenzijama dvojice stručnjaka iz naučne oblasti kojoj pripadaju, zadovoljili su standarde naučnog rada i uređeni su u skladu s kriterijima o izradi zbornika radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Izražavamo zahvalnost svim autorima koji su svojim trudom doprinijeli izradi ovog Zbornika. Također, zahvaljujemo recenzentima koji su svojim stručnim komentarima pridonijeli kvaliteti odabranih radova. Bez saradnje i predanosti svih uključenih, ovaj Zbornik ne bi bio moguć.

Novi broj zbornika dostupan je na linku: 

https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik