Odbrana magistarskog rada: Husein Veladžić

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na  Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta  u Bihaću zakazuje se:

 

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Husein Veladžić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: “Status žene u islamskoj pravnoj misli-istine i kontraverze“  pred Komisijom u sastavu:

  • dr. Sulejman Topoljak, redovni profesor, predsjednik
  • dr. Muharem Štulanović, redovni profesor, menotor i član,
  • dr. Nusreta Kepeš, redovni profesor, član

Javna odbrana će se održati 29.12.2023. godine (petak u 13 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić