Ovjera ljetnog semestra 2010/2011.

Broj: 01-05-358/11

Datum: 20.05.2011.

  

PREDMET: Ovjera ljetnog semestra

  

         Na osnovu Člana 73. stav (2) Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću redovni studenti Islamskog pedagoškog fakulteta su obavezni ovjeriti ljetni semestar u periodu od 30. maja do 03. juna 2011. godine, jer bez ovjere semestra ne mogu  izvršiti prijavu ispita.

 

         Da bi studenti ovjerili semestar moraju imati potpise profesora i asistenata o prisustvovanju predavanjima i vježbama.

        

         Studenti ne mogu polagati ispite iz predmeta za koje nisu dobili potpise nastavnika.

 

         Ljetni semestar se završava u petak 03. juna 2011. godine. 

 

 

                                                                 

                                               Studentska služba IPF-a u Bihaću