Ovjera ljetnog semestra

Broj: 01-05-401/10

Datum: 26.04.2010.

   

PREDMET: Ovjera ljetnog semestra

  

          Na osnovu Člana 75. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću redovni studenti Islamskog pedagoškog fakulteta su obavezni ovjeriti ljetni semestar, jer bez ovjere semestra ne mogu  izvršiti prijavu ispita.

           Da bi studenti ovjerili semestar moraju imati potpise profesora i asistenata o prisustvovanju predavanjima i vježbama.

           Studenti ne mogu polagati ispite iz predmeta za koje nisu dobili potpise nastavnika.

           Ljetni semestar se završava u petak 04. juna 2010. godine  a isti se treba ovjeriti od 03. do 07. juna 2010. godine.

            

                                                                  

Studentska služba IPF-a u Bihaću