Previous Next

Poziv na učešće na VII naučno-stručnoj konferenciji

Poziv na učešće na VII naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem

“ ULOGA SAVREMENOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

U PREVENCIJI DRUŠTVENO-MORALNIH DEVIJACIJA”

Poštovani,

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću će 11. maja 2024. godine (subota) u prostorijama Fakulteta organizirati jednodnevnu naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Uloga savremenog odgoja i obrazovanja u prevenciji društveno-moralnih devijacija“.

Cilj naučno-stručne konferencije jeste istražiti, razumjeti i naglasiti ključni doprinos odgojno-obrazovnih sistema u suzbijanju i prevenciji društveno-neprihvatljivih postupaka i ponašanja među mladim generacijama. Program konferencije je multidisciplinaran, te se pozivaju stručnjaci i naučni radnici da iz raznih naučnih oblasti i prakse, daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog važnog pitanja, te da podijele svoja iskustva, viđenje i naučne poglede s ciljem rasprave o važnosti i načinima na koje obrazovanje može pozitivno utjecati na izgradnju moralno osviještenih pojedinaca i doprinijeti razvoju etički odgovornog društva.

Na konferenciji će se prezentirati radovi iz oblasti pedagogije, religije, socijalnog rada, psihologije, etike, sociologije, filozofije i drugih srodnih oblasti. Kompletan rad je potrebno poslati u elektronskoj formi na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru naučno-stručne konferencije organizovaće se i posebna sekcija (panel) gdje će se zainteresovanim izlagačima ponuditi mogućnost da prezentiraju svoje projekte (idejne projekte, započete i završene projekte) kako bi pored naučne saradnje i prezentovanja rezultata istraživačkog rada podstakli i regionalnu saradnju učesnika. U okviru ovog panela kolege će usmeno prezentovati svoje ideje, rezultate i iskustva. S tim u vezi svi zainteresovani se mogu prijaviti i za ovakav vid učešća.

Prijava za učešće na konferenciji

 

Prijave za učešće na konferenciji kao i dostavljanje apstrakta poslati do 29.02.2024. godine. Prijave za učešće potvrđuje se sa kompletnim radom najkasnije do 05.04.2024. godine. Organizator konferencije će poslati obavijest učesnicima o prihvatanju radova do 16.04.2024. godine. Kompletan rad šalje se u elektronskoj formi na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Učesnik konferencije može prijaviti jedan autorski i jedan koautorski rad. Na jednom dostavljenom radu se mogu prijaviti najviše tri autora.

 

Kotizacija

Učesnici konferencije plaćaju kotizaciju u iznosu od 100 KM, čime će svim učesnicima konferencije Islamski pedagoški fakultet u Bihaću obezbjediti radni materijal, praćenje svih sekcija konferencije, certifikat i osvježenje u toku pauza, te ručak. Po okončanju konferencije, planirana je izrada Tematskog zbornika konferencije, koji će biti dostupan na web-stranici Islamskog pedagoškog fakulteta, sekcija „Zbornik konferencije“, a u skladu sa prethodno dostavljenim i recenziranim radovima autora. Učesnicima koji budu sprečeni da prisustvuju konferenciji zbornik i radni materijal će biti dostavljen putem e-pošte. Uplate kotizacije vršiti na: Primalac: Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, Račun primaoca: 3380002210005877, Vrsta prihoda: 722652, Općina: 003, Budžetska organizacija: 1805007, Poziv na broj: 0000002024.

Doc. dr. Nedim Čirić, predsjednik Organizacionog odbora