Predavanja za vanredne studente - april 2010. g.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

Broj: 01-05-190/10    

Datum: 02.03.2010.

Predmet: RASPORED PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE

 

DAN

Termin

I godina

II godina

III godina

05.04.2010.

Ponedjeljak

12,15-13,00

Akaid

Hadis II

Savremena fikhska pitanja

13,30-14,15

Hadis I

Humana ekologija

Sociologija

14,15-15,00

Da'va I

Engleski jezik I

Edukacijska psihologija

15,15-16,00

Opća psihologija

IKC na Balkanu

Fikh II

16,15-17,00

Uvod u IKC

Fikh I

Arapski jezik kroz praksu

18,00-18,45

Teorija nastave

 

 

18,45-19,30

 

Metodika islamske vjeronauke I

Metodika islamske vjeronauke II

 

Prisustvo predavanjima je obavezno. Studenti će biti u prilici da se direktno upoznaju sa nastavnim programima naznačenih predmeta i neophodnom literaturom za pripremanje ispita.

Prisustvovanje predavanjima prijaviti na e-mail Fakulteta najkasnije do 26. marta 2010. godine.

 

Prodekan za nastavu:

Prof. dr. Sulejman Topoljak