Predavanja za vanredne studente - decembar 2010. (sa izmjenama)

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

RASPORED PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE - zimski semestar akademske 2010/2011. godine

 

 

Datum

GOD

11.30-13.00

13.30 - 15.00

15.00 -16.30

16.30-18.00

18.30-20.00

28.

XII

2010.

utorak

I

Arapski I

Sira

Tefsir I

II

Tefsir II

Kiraet  II

Savremene ideologije

 

III

Uvod u islamsku filozofiju

Demokracija i ljudska prava

Engleski II

Osnovi informatike

29.

XII

2010.

srijeda

I

Kiraet I

Bosanski j. I *

Opća pedagogija

II

Arapski II

Školska pedagogogija

Retorika *

III

Da'va II

Bosanski j. II *

PREDAVANJA ZA STUDENTE III GODINE  KOJI SU ZAVRŠILI DVOGODIŠNJI STUDIJ:

28.

XII

2010.

utorak

 

11.30-13.00

13.30 - 15.00

15.30 -17.00

17-18.30

18.30-20.00

 

Uvod u islamsku filozofiju

Demokracija i ljudska prava

Sira

Savremene ideologije

 

29.

XII

2010.

srijeda

 

Školska pedagogogija

 

Prisustvo predavanjima je obavezno. Studenti će se direktno upoznati sa nastavnim programima naznačenih predmeta i potrebnom literaturom za pripremanje ispita.

* Obavještavamo vanredne studente Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću da konsultacije sa prof. dr. Remzijom Hadžiefendić-Parić neće biti održane po dostavljenom rasporedu. Iste se zakazuju za četvrtak, 30.12.2010. godine u 13.00 sati.

 

Prodekan za nastavu:
Prof. dr. Sulejman Topoljak