Predavanja za vanredne studente - maj 2011.

Broj:01-10-298/11

Datum: 28.04.2011.

  

RASPORED PREDAVANJA ZA VANREDNE STUDENTE

 

 

Datum

GOD

12,15-14,15

14,15-15.45

15.45-17,15

17,15 - 18.45

18.45-20.15

09. maj 2011.

ponedjeljak

I

DA'WA I

HADIS I

UVOD U IKC

OPĆA PSIHOLOG.

AKAID

 

 

II

HADIS II

FIKH I

 

ENGLESKI JEZIK

IKC na Balkanu

Humana ekologija

III

FIKH II

SOCIOLOGIJA

Edukacijska psihol.

Savremena fikhska

pitanja

ARAPSKI JEZIK KROZ PRAKSU

 

 

 

 

 

 

 

13. maj 2011.

petak

 

20,15-

20,15-

20,15-

I

Teorija nastave

 

 

II

 

Metodika islamske vjeronauke I

 

III

 

 

Metodika islamske vjeronauke II

 

Studenti će biti u prilici da se direktno upoznaju sa nastavnim programima naznačenih predmeta i neophodnom literaturom za pripremanje ispita.

 

 

Prodekan za nastavu:

 

 Prof. dr. Sulejman Topoljak