PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

 

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU I DUHOVNU SKRB

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (redovan studij)

 • ĆEHIĆ (Elvis) ILDA
 • SIPIĆ (Benjamin)ANISA
 • HIDIĆ (Ermin) BENJAMINA
 • MEŠIĆ (Sead) ADNAN
 • REDŽIĆ (Izedin) IRSA
 • MUŠIĆ (Rasim) ADINA
 • MAHMUTOVIĆ (Mirsad) ALMA
 • HAFURIĆ (Edin) AZRA
 • BURZIĆ (Ramiz) SENADA
 • NANIĆ (Vehbija) ADNA
 • SEFERAGIĆ (Fikret) NAJLA
 • NASUFOVIĆ (Anel) MEHMED
 • VELADŽIĆ (Dževad) LEJLA
 • ALEŠEVIĆ (Dževad) SUMEJA
 • SKENDEROVIĆ (Elvis) AMILA

Kandidatkinja SUMEJA FAZLIJA je bila 16. prema rangiranju nadležne Komisije, a dozvoljena upisna kvota redovnih studenata je 15 kandidata na osnovu odluke Vlade USK-a i njoj se preporučuje da upiše vanredni studij.

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (vanredni studij)

 • SINANOVIĆ (Nermin) MERJEMA
 • NAZIĆ (Ale) ALEN
 • CINAC (Ale) AJLA
 • TALIĆ (Asmir) HAMZA
 • VELADŽIĆ (Edin) SAFIJA

 

 

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (redovni studij)

 • ISAKOVIĆ (Husein) ELMEDIN
 • MURATOVIĆ (Emin) ELMAS
 • OMANOVIĆ (Muhdin) ADNAN
 • MULALIĆ (Vahid) MERJEMA
 • PEHLIĆ (Husein) IBRO

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij)

 • MAHALBAŠIĆ (Muhamed) AMINA
 • HADŽIMEJLIĆ (Enes) EDIN
 • AMILA (Muhamed) HALAČ
 • MEHANOVIĆ (Ismet) ARNES
 • ALISPAHIĆ (Zehrudin) NEDIM
 • LUŽIĆ (Salih) VELID
 • HADŽIPAŠIĆ (Hase) HASAN
 • DIZDAREVIĆ (Meho) SULEJMAN

Napomena: Detaljne informacije o terminu upisa biće objavljene na web-stranici Fakulteta.