PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PRELIMINARNA LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKU 2024/2025. GODINU NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU I DUHOVNU SKRB

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi

 • Delić (Elvedin) Asja
 • Mustedanagić (Rusmir) Arduana
 • Čoralić (Samir) Nerma
 • Rahmanović (Fuad) Lejla
 • Tihić (Amir) Almedina
 • Galijašević (Šerif) Fahira
 • Tričić (Alaga) Lejla
 • Badnjević (Midhada) Sabina
 • Mešić (Ešref) Erna
 • Rahmanović (Suad) Harisa
 • Bečirević (Zehrudin) Ilhana
 • Halilagić (Sanel) Hana
 • Hodžić (Sejad) Haris
 • Agičić (Smail) Erna
 • Čehić (Smajo) Amina (vanredni studij)

ODSJEK ZA ISLAMSKU VJERONAUKU

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku

 • Sefer (Senad) Bilal
 • Brnjak (Salko) Edvin
 • Ćatić (Esmir) Denis
 • Majetić (Edis) Džemil (vanredni studij)
 • Hodžić (Erdin) Adem (vanredni studij)
 • Halač – Avdibašić (Muhamed) Amila (vanredni studij)
 • Redžić (Fadil) Hasan (vanredni studij)

II CIKLUS

ODSJEK ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU I DUHOVNU SKRB

 • Krupić (Dževad) Aida

Napomena: Detaljne informacije o terminu upisa biće objavljene na web-stranici Fakulteta.