Primljeni kandidati u prvu godinu studija - 2. rok

LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU (II PRIJEMNI ROK)

Odsjek islamska vjeronauka

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke (redovni studij):

1. Ferida Kovačević
2. Amar Begić
3. Ahmed Frendi
4. Suad Akmadžić
5. Omer Muzaferović
6. Almin Okić
7. Orhan Skalić
8. Amar Litrić

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke (vanredni studij):

1. Hasan Ljubijankić
2. Idriz Trejić

Odsjek socijalna pedagogija i duhovna skrb

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi (redovni studij):

1. Armin Sejfović
2. Ajla Okanović
3. Senki Gagić

 

Napomene: 

Upis studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija može se obaviti 05. oktobra i od 07. do 09. oktobra 2020. godine, u periodu od 11 do 13 sati.

Studenti trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom, potrebno sljedeće:

- Dvije iste lične fotografije (4x5cm)

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

-index 25 KM
-upisni materijal 20 KM
-biblioteka 20 KM
-upisnina za redovan studij (200 KM) ili prva rata upisnine za vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate - 4x300 KM)

BROJEVI RAČUNA:

-Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007

-Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001, poziv na broj: 1111500000

-Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca: 1605600056155956

Upisni materijal se preuzima u studentskoj službi.

Dobro nam došli!