Primljeni studenti u akademsku 2011/2012.g. - I rok

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA U PRVU GODINU REDOVNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2011/2012.

I PRIJEMNI ROK
 
1. Bajrektarević Dženana,
2. Mustafić Senedina,
3. Bajrić Suada,
4. Halilagić Elvira,
5. Aličić Almina,
6. Mizić Almedina,
7. Hušidić Azra,
8. Halkić Fata,
9. Hozanović Hanka,
10. Mušanović Denis,
11. Kebić Adnan,
12. Halilagić Atif,
13. Harčević Emir,
14. Tatarević Ermin,
15. Velić Migdada,
16. Aldžić Adisa,
17. Dizdarević Nevres i
18. Halilović Semir.
 

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA U PRVU GODINU VANREDNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2011/2012.

I PRIJEMNI ROK
 
1. Mehmedović Ismail,
2. Rizvić-Mehmedović Emina,
3. Tričić Osman,
4. Čikarić Ibrahim,
5. Orlić Senid,
6. Miftari Atije,
7. Kazaferović Suad,
8. Softić Salih,
9. Mešić Esmir,
10. Zulić Aldin i
11. Čolaković Mehrudin.
 


      Bihać, 14.07.2011. god.                                                              Komisija za prijemni ispit