Previous Next

PRIZNANJE I PODRŠKA DR. MUHAREMU ŠTULANOVIĆU OD STRANE KOLEKTIVA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U BIHAĆU

Kolektiv Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću je na svečanosti upriličenoj u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta uručio Nagradu za životno djelo prof. dr. Muharemu Štulanoviću, a koja se dodjeljuje nastavnicima sa nastavnim zvanjima koji su svojim dugogodišnjim radom ili djelom izuzetno doprinijeli djelovanju Fakulteta, pospješivali njegov položaj, rad i ugled u zemlji i inozemstvu.

U svom pozdravnom obraćanju, dekan Fakulteta, dr. Hajrudin Hodžić rekao je nekoliko riječi o velikom doprinosu prof. dr. Muharema Štulanovića ovoj instituciji u svojstvu dugogodišnjeg profesora, dekana i jednog od osnivača Fakulteta. Kazao je kako je Nastavno-naučno vijeće jednoglasno usvojilo odluku da se prof. dr. Muharemu Štulanoviću dodijeli Nagrada za životno djelo. Posebno je zahvalio porodici Štulanović na podršci koju su mu pružali. Dekan je istakao da ova nagrada dolazi i kao vid podrške prof. dr. Muharemu Štulanoviću u sudskom procesu kroz koji trenutno prolazi.

Po uručenju priznanja, prisutnima se obratio i prof. dr. Muharem Štulanović, svojim prepoznatljivim, zanimljivim i poučnim obraćanjem. Zahvalio se svima koji su predložili, usvojili i podržali da mu se dodijeli priznanje. Iskoristio je priliku i da se zahvali svojoj porodici koja mu je bila i ostala podrška u životu i radu.