Svečana promocija diplomanata 27.12.2010.

PROMOCIJA DIPLOMANATA - 27.12.2010.

 

Zajednička promocija diplomanata Univerziteta u Bihaću će se održati 27.12.2010. godine (ponedjeljak) u dvorani "Luke" s početkom u 11 sati.

Po završetku svečanosti, dodjela diploma dimplomiranim studentima Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću će se obaviti u prostorijama Fakulteta.

 

Spisak diplomiranih studenata za promociju:

1. Aljić (Ramo) Zijada
2. Bašić (Hasib) Elvir
3. Beganović (Esad) Safet
4. Botić (Šahim) Nedim
5. Čaušević (Began) Ibrahim
6. Ćehić (Ibrahim) Mensur
7. Dahija (Enver) Izudin
8. Dervić (Fahrudin) Jakub
9. Džafić (Muhamed) Mirzet
10. Emrić-Žigić (Zarif) Ermina
11. Grošić (Ahmet) Husein
12. Hodžić (Ekrem) Emina
13. Hodžić (Sulejman) Osman
14. Husić (Ibrahim) Abdulmalik
15. Ikić (Husnija) Enver
16. Imamović (Mesud) Medina
17. Karaga (Fuad) Zuhdija
18. Lopo (Ibrahim) Saudin
19. Makić-Mujić (Husein) Edina
20. Malanović (Lutvo) Ibrahim
21. Malkoč (Osman) Husejin
22. Mujakić (Mehmed) Ibrahim
23. Nadarević (Osman) Jusuf
24. Nanić (Sejfo) Mersudin
25. Pašalić (Salko) Enver
26. Pehlić (Hamid) Hamed
27. Redžepović (Smail) Samir
28. Salkić (Fehim) Minela
29. Sijamhodžić (Muhamed) Merjema
30. Veladžić (Rasim) Eniz
31. Veladžić (Salih) Husein
32. Vuković (Bećir) Muvedet
33. Zekan (Suljo) Sakib

 Upute za diplomante koji će prisustvovati promociji kao i raspored sjedenja u dvorani "Luke" mogu se pogledati ovdje:

- UPUTE

- RASPORED SJEDENJA