Upis studenata i početak predavanja u šk. 2010/2011. g.

Broj: 01-10-680/10

Datum: 13.09.2010.

 

PREDMET: Upis studenata u akademsku 2010/2011. godinu

  

          Na osnovu Člana 50. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upis primljenih studenata u prvi semestar, odnosno upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2010/2011. godinu obaviće se od 20. septembra do 05. oktobra 2010. godine.

         

Predavanja za redovne studente počinju u utorak 05. oktobra 2010. godine u 10.00 sati.

 

Studentska služba IPF-a