VII promocija diplomanata IPF-a

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje VII promociju profesora i nastavnika islamske vjeronauke koja će se održati 3. februara 2010. godine ili 19.02.1431. h. godine (srijeda) u 12,30 sati u velikoj sali Fakulteta.

Program svečanosti:

 • Otvaranje svečanosti (ašere)
 • Dobrodošlica i uvodna riječ dekana IPF-a
 • Obraćanje Reisu-l-uleme i drugih zvanica
 • Svečana dodjela priznanja Reisu-l-ulemi
 • Svečana zakletva i dodjela diploma
 • Završna riječ i dova
 • Ručak za zvanice u restoranu Fakulteta

 Program će biti obogaćen ilahijama u izvođenju Damira Redžića, Sinanudina Bajrića i hora Cazinske medrese.

 

Spisak diplomiranih studenata za promociju:

Profesori islamske vjeronauke:

 1. Rizvić (Muhamed) Merjema
 2. Hamzić (Derviš) Fadil
 3. Šumar (Muhamed) Alma
 4. Kotorić (Aljo) Alen
 5. Kaltak (Sulejman) Enis
 6. Latić (Sakib) Mehmed
 7. Hairlahović (Mehmed) Jasmin
 8. Bećirović (Mustafa) Hazim
 9. Ibiši (Fejzula) Ismet
 10. Ihtijarević (Mušo) Mustafa
 11. Brka (Mehmed) Salih
 12. Harčević (Remzo) Adela
 13. Salkić (Hasan) Aladin
 14. Merdić (Halid) Enver
 15. Bajrić (Osman) Zehrija
 16. Čikarić (Abdurahman) Idriz
 17. Nešust (Sakib) Ragib
 18. Kaltak (Abdulah) Amela
 19. Makić (Zuhdija) Halida
 20. Pršić (Safet) Zlata
 21. Indžić (Mustafa) Abdulkadir
 22. Dugonjić (Omer) Mirudin
 23. Imširović (Nijaz) Nihad
 24. Altić (Ahmet) Alen
 25. Velić (Hasib) Husein
 26. Veladžić (Ibrahim) Ifeta
 27. Đikić (Enes) Adnan
 28. Isaković (Mehmed) Hasan
 29. Kendić (Adem) Suvada
 30. Hodžić (Alija) Bećir
 31. Aljić (Jusuf) Senad
 32. Zahirović (Zijad) Mursel
 33. Vakufac (Hamdija) Elvir

 

Nastavnici islamske vjeronauke: 

 1. Rekić (Hasib) Abdo
 2. Vučkić (Asim) Ermin
 3. Kadušić (Hašim) Bahrija
 4. Crnkić (Sejfo) Ilvana
 5. Kauković (Rasim) Suvad
 6. Ahmetašević (Rifet) Indira
 7. Štulanović (Omer) Mensur
 8. Bašić (Muharem) Ćamil
 9. Bajrić (Arif) Sinanudin
 10. Opardija (Rasim) Haris
 11. Aganović (Sejad) Muhamed
 12. Redžić (Fadil) Hasan
 13. Begović (Hamid) Senad
 14. Škorić (Mesud) Mensura

 

Studentska služba IPF-a