Klub knjige „Littera passum“ održava se prema interesu studenata tokom semestra. Na prijedlog jednog od rotirajućih članova Kluba, učesnici čitaju istu knjigu do sljedećeg susreta, a zatim o njoj zajednički raspravljaju. Na Klubu knjige vlada ugodna i topla atmosfera koja je prožeta: interaktivnim druženjem, zajedničkim čitanjem, razmjenom dojmova, ideja i misli, međusobnim savjetovanjem te zajedničkim traganjem za rješenjima svakodnevnih životnih problema.

Studenti mogu dobiti mnoge koristi od učlanjivanja u Klub knjige:

- razvijanje čitalačkih navika i učenje novih stvari

- proširivanje vokabulara i gramatičke strukture jezika

- povećanje emocionalne inteligencije kroz razumijevanje emocija likova u knjigama

- razvijanje kritičkog mišljenja kroz rasprave o knjigama

- povećanje samopouzdanja i govorničkih vještina kroz sudjelovanje u raspravama.

Cilj nam je da zajedno budemo doživotni učenici, jer samo tako možemo odgovoriti svakodnevnim izazovima današnjeg vremena.

Čitanje rješava mnoge probleme, obezbjeđuje psihološko spokojstvo, najbliži je i najiskreniji prijatelj i ne dozvoljava da minute čovjekova života prođu uzalud.

 klub knjige

''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!“ (Ali-Imran, 103), poruka je Allaha, Gospodara svjetova. Allahovo uže s neba spušteno nama na Zemlji upravo je časni Kur'an, plemeniti govor Allaha Milostivog. Allah nam stavlja u obavezu da se svi skupa tog užeta držimo i da tako jedinstveni budemo. Svjetlo s kojim je Kur'an došao obasjalo je cijeli svijet. Kao što Sunce odagna tamu i čovjeku omogući da vidi on što je noć skrivala isto tako svjetlo Kur'ana omogućava čovjeku da vidi i prepozna put istine. Gdje god se musliman na ovoj planeti nalazio, ma kojim jezikom govorio, on se Kur'anom druži, uči ga i pamti, ako ne više onda barem u mjeri koja je za namaz neophodna. U duši vjernika neizostavno se budi želju da tečno i pravilno uči Allahov govor i da kur'anske ajete pamti.

Pri Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću djeluje sekcija Kur'ana časnog, koja ima za cilj podstaknuti druženje sa Kur'anom. Muški dio sekcije vodi dr. Hakija Kanurić. Program ovog dijela sekcije usklađen je potrebama polaznika koji već znaju učiti u Kur'anu a žele obnoviti ranije naučene dijelove Kur'ana ili naučiti nove. Na početku, svaki polaznik zajedno sa mualimom utvrdi plan učenja za naredni period, semestar ili školsku godinu. Pri tom se odrede sure ili dijelovi Kur'ana koji će se učiti i koliko će se sedmično preslušavati. Potom se polaznik priprema i na utvrđenim terminima preslušava naučeno.

Ženski dio halke vodi hafiza Jasmina Ekić i Inas Dash. Halka je podijeljena u dvije grupe. U prvoj grupi polaznice se poučavaju arapskom pismu, sufari i tedžvidu-pravilnom učenju Kur'ana, dok u drugoj grupi polaznice preslušavaju napamet naučene ajete i sure.

Ova sekcija idealna je prilika polaznicima da svoje učenje Kur'ana unaprijede, da povećaju fond napamet naučenog te da izgrade naviku kontinuiranog druženja sa časnim Kur'anom. U društvu časnog Kur'ana svi su na dobitku, svejedno učili ga tečno ili sa teškoćom. Allahov Poslanik, alejhissalatu vesselam, govorio je: „Vješt učač Kur'ana je sa melecima, plemenitim pisarima, a onom ko uči Kur'an zapinjući i s naporom pripadaju dvije nagrade!“ (Muslim, br. 798), jedna nagrada je za učenje a druga za trud koji ulaže.

Svevišnji Allah Sebi je stavio u obavezu da će Kur'an časni čuvati i nad njim bdjeti, učenjem Kur'ana i njegovim pamćenjem uvrštavamo se u posebno odabranu skupinu onih koje je Allah počastio da budu čuvari Kur'ana časnog.