Islamska vjeronauka

Preuzmi kompletan plan i program.

Studij Islamske vjeronauke zasniva se na savremenim edukacijskim standardima, ECTS sistemu studiranja i kvalitetnom nastavno-naučnom procesu definisanom reformom visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Prvi ciklus studija na Odsjeku islamska vjeronauka traje četiri godine ili osam semestara (240 ECTS bodova).
Završetkom prvog ciklusa studija 'Islamska vjeronauka', stiče se stručno naučno zvanje Bakalaureat/Bachelor islamske vjeronauke.
Svršenik ovog studija može predavati Islamsku vjeronauku u osnovnim i srednjim školama, kako u našoj domovini tako i u drugim zemljama, s obzirom na činjencu da je diploma našeg fakulteta priznata unutar granica BiH i inostranstvu i da je Univerzitet u Bihaću akreditovan od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja u BiH.
Nakon uspješno završenog studija, svršenici ovog odsjeka mogu nastaviti master-studij na ovom ili drugim fakultetima srodnog usmjerenja u zemlji ili inostarnstvu.
Nastavni plan i program usklađen je sa zahtjevima Bolonjskog studiranja i Zakonom o visokom obrazovanju.
Za realizaciju ovog studijskog programa angažovani su renomirani i relevantni stručnjaci za realizaciju nastave.

Nakon završetka ovog studija student:
-kvalifikovan je i osposobljen za područje islamske vjeronauke, uz poznavanje savremenih postignuća u ovom području,
-može primijeniti detaljno znanje i kritičko razumijevanje principa vezanih za područje islamske vjeronauke i primijeniti ih na profesionalan način,
-sposoban je da prikuplja i tumači relevantne podatke (unutar područja islamske vjeronauke) na osnovu kojih donosi sudove koji sadrže razmišljanja o relevantnim društvenim naučnim ili etičkim pitanjima,
-sposoban je za profesionalno djelovanje u interkulturainom i inkluzivnom okruženju (uvažavanje različitosti),
-demonstrira interpersonalne vještine vještine timskog rada, primjerene za zapošljavanje i/ili dalji studij.


Šifra
SEMESTAR I
P
V
ECTS
03-101-B-IV
Uvod u učenje Kur’ana
3
2
4
03-102-B-IV
Osnovi tefsira
3
1
4
03-103-B-IV
Sira
3
1
4
03-104-B-IV
Fonetika i morfologija arapskog jezika
3
2
5
03-105-B-IV
Bosanski jezik I
2
2
4
03-106-B-IV
Opća pedagogija
3
2
5
03-107-B-IV
Tehnika pisanja naučnog rada
2
1
4
UKUPNO
19
11
30

Šifra
SEMESTAR II
P
V
ECTS
03-108-B-IV
Osnovi hadisa
3
1
4
03-109-B-IV
Uvod u nauku akaida
3
1
4
03-110-B-IV
Uvod u da’vu
3
1
4
03-111-B-IV
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju
3
1
4
03-112-B-IV
Teorija nastave
3
2
5
03-113-B-IV
Osnovi morfosintakse arapskog jezika
2
2
4
03-114-B-IV
Opća psihologija
3
2
5
UKUPNO
20
10
30

Šifra
SEMESTAR III
P
V
ECTS
03-115-B-IV
Tefsirske teme
3
1
5
03-116-B-IV
Učenje Kur’ana
3
2
5
03-117-B-IV
Da’vetske metode
3
1
5
03-118-B-IV
Školska pedagogija
3
2
5
03-119-B-IV
Arapski jezik kroz praksu I
3
2
5
 
Izborni predmet
2
2
5
UKUPNO
17
10
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-120-B-IV
Retorika
2
2
5
03-121-B-IV
Hifz Kur'ana
2
2
5
03-122-B-IV
Socijalna pedagogija
2
2
5

Šifra
SEMESTAR IV
P
V
ECTS
03-123-B-IV
Hadiski tekstovi
3
1
5
03-124-B-IV
Uvod u nauku i metodologiju fikha
3
1
5
03-125-B-IV
Islamska kultura i civilizacija na Balkanu
3
1
5
03-126-B-IV
Humana ekologija
2
2
5
03-127-B-IV
Metodika islamske vjeronauke I
3
3
6
 
Izborni predmet
2
2
4
UKUPNO
16
10
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-128-B-IV
Engleski jezik I
2
2
4
03-129-B-IV
Njemački jezik I
2
2
4
03-130-B-IV
Tokovi akaidskog mišljenja
2
2
4

Šifra
SEMESTAR V
P
V
ECTS
03-131-B-IV
Bosanski jezik II
2
2
5
03-132-B-IV
Ibadat
3
1
5
03-133-B-IV
Metodika islamske vjeronauke II
3
3
6
03-134-B-IV
Hadiske teme
3
1
5
03-135-B-IV
Informatika
2
2
5
 
Izborni predmet
2
2
4
UKUPNO
15
11
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-136-B-IV
Engleski jezik II
2
2
4
03-137-B-IV
Njemački jezik II
2
2
4
03-138-B-IV
Tefsirski tekstovi
2
2
4

Šifra
SEMESTAR VI
P
V
ECTS
03-139-B-IV
Šerijatsko porodično pravo
3
1
5
03-140-B-IV
Arapski jezik kroz praksu II
3
1
5
03-141-B-IV
Uvod u islamsku filozofiju
3
1
5
03-142-B-IV
Savremeni religijski pokreti
3
1
5
03-143-B-IV
Savremena fikhska pitanja
3
1
5
 
Izborni predmet
2
2
5
UKUPNO
17
7
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-144-B-IV
Razvojna psihologija
2
2
5
03-145-B-IV
Metodika književnosti za djecu
2
2
5
03-146-B-IV
Osnove arapske književnosti
2
2
5

Šifra
SEMESTAR VII
P
V
ECTS
03-147-B-IV
Evropa i islam
2
2
5
03-148-B-IV
Inkluzija
2
2
5
03-149-B-IV
Pedagoška psihologija
2
2
4
03-150-B-IV
Metodika srednjoškolske vjeronauke
3
3
6
03-151-B-IV
Ljudska prava i slobode u islamu
3
1
5
 
Izborni predmet
2
2
5
UKUPNO
14
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-152-B-IV
Predškolska pedagogija sa metodikom ranog odgoja
2
2
5
03-153-B-IV
Nastavna komunikacija
2
2
5
03-154-B-IV
Osnovi islamske umjetnosti i estetike
2
2
5

Šifra
SEMESTAR VIII
P
V
ECTS
03-155-B-IV
Metode poslaničkog odgoja
2
2
5
03-156-B-IV
Savremena povijest BiH
2
2
5
03-157-B-IV
Metodologija istraživanja u islamskoj vjeronauci
2
2
5
03-158-B-IV
Kultura religija
2
2
5
 
Izborni predmet
2
2
5
03-199-B-IV
Diplomski rad
 
 
5
UKUPNO
10
10
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-159-B-IV
Arapski jezik u islamskim naukama
2
2
5
03-160-B-IV
Statističke metode u istraživanju
2
2
5
03-161-B-IV
Psihologija motivacije u školi
2
2
5

...