Islamska vjeronauka

Šifra
SEMESTAR I
P
V
ECTS
03-101-B-IV
Uvod u učenje Kur’ana
3
2
4
03-102-B-IV
Osnovi tefsira
3
1
4
03-103-B-IV
Sira
3
1
4
03-104-B-IV
Fonetika i morfologija arapskog jezika
3
2
5
03-105-B-IV
Bosanski jezik I
2
2
4
03-106-B-IV
Opća pedagogija
3
2
5
03-107-B-IV
Tehnika pisanja naučnog rada
2
1
4
UKUPNO
19
11
30