Islamska vjeronauka

Šifra
SEMESTAR II
P
V
ECTS
03-108-B-IV
Osnovi hadisa
3
1
4
03-109-B-IV
Uvod u nauku akaida
3
1
4
03-110-B-IV
Uvod u da’vu
3
1
4
03-111-B-IV
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju
3
1
4
03-112-B-IV
Teorija nastave
3
2
5
03-113-B-IV
Osnovi morfosintakse arapskog jezika
2
2
4
03-114-B-IV
Opća psihologija
3
2
5
UKUPNO
20
10
30