Islamska vjeronauka

Šifra
SEMESTAR VII
P
V
ECTS
03-147-B-IV
Evropa i islam
2
2
5
03-148-B-IV
Inkluzija
2
2
5
03-149-B-IV
Pedagoška psihologija
2
2
4
03-150-B-IV
Metodika srednjoškolske vjeronauke
3
3
6
03-151-B-IV
Ljudska prava i slobode u islamu
3
1
5
 
Izborni predmet
2
2
5
UKUPNO
14
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-152-B-IV
Predškolska pedagogija sa metodikom ranog odgoja
2
2
5
03-153-B-IV
Nastavna komunikacija
2
2
5
03-154-B-IV
Osnovi islamske umjetnosti i estetike
2
2
5