Socijalna pedagogija i duhovna skrb

 II SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Porodična pedagogija
3
2
6
2.
Predškolska pedagogija
3
2
6
3.
Socijalni rad s pojedincem i grupom
3
2
5
4.
Humanizam religijskih sistema
2
2
4
5.
Osnovi islamskog vjerovanja
3
1
4
6.
Uvod u arapski jezik
3
2
5
 
UKUPNO
17
11
30