Socijalna pedagogija i duhovna skrb

  IV SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Socijalna zaštita ciljanih grupa
3
2
5
2.
Didaktika
2
2
4
3.
Savremeni bosanski jezik
2
2
4
4.
Komparativno porodično pravo
3
1
4
5.
Specijalna pedagogija
2
2
4
6.
Metode poslaničkog odgoja
3
2
5
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
17
13
30

* Student bira 1 strani jezik sa liste ponuđenih izbornih predmeta, a nastava se organizuje za sve jezičke grupe gdje je iskazan interes od strane sedam ili više studenata.

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Engleski jezik I
2
2
4
2.
Njemački jezik I
2
2
4
3.
Arapski jezik I
2
2
4