Socijalna pedagogija i duhovna skrb

  V SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Zdravstveni odgoj i edukacija
3
2
6
2.
Osnovi krivičnog prava i postupka
2
2
4
3.
Andragogija
2
2
4
4.
Opća psihopatologija
2
2
4
5.
Menadžment u socijalno-pedagoškom radu
i neprofitnim organizacijama
2
2
4
6.
Sistem zaštite i prevencije u islamu
3
1
4
7.
Izborni predmet
2
2
4
 
UKUPNO
16
13
30

* Student bira strani jezik sa liste ponuđenih izbornih predmeta koji je slušao u IV semestru

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Engleski jezik II
2
2
4
2.
Njemački jezik II
2
2
4
3.
Arapski jezik II
2
2
4