Socijalna pedagogija i duhovna skrb

  VIII SEMESTAR

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Metodika rada socijalnog pedagoga
3
3
6
2.
Socijalna psihologija
3
2
6
3.
Metodologija istraživanja u socijalnoj pedagogiji II
2
2
5
4.
Tretman ovisnika
2
2
4
5.
Izborni
2
2
4
6.
Izrada diplomskog / završnog rada
-
-
5
 
UKUPNO
12
11
30

*Student bira 1 predmet sa liste ponuđenih izbornih predmeta

IZBORNI:

Br.
Nastavni predmet
Fond sati nastave
ECTS
P
V
1.
Tretman osoba s posebnim statusom
u religijskom učenju
2
2
4
2.
Interkulturalni odgoj
2
2
4
3.
Životopisi Božijih vjerovjesnika
2
2
4
4.
Religijska etika
2
2
4